Blog

  • Czy warto inwestować w sztukę?

    CZY WARTO INWESTOWAĆ W SZTUKĘ? Czy w przypadku inwestycji konieczny jest wybór pomiędzy bezpiecznymi produktami inwestycyjnymi, a tymi, które charakteryzują się wysoką dochodowością? Mimo tego, że od ostatniego dużego kryzysu finansowego minęła już prawie dekada, na rynku wciąż widoczna jest...

    Więcej...
  • Jak inwestować w sztukę?

    JAK INWESTOWAĆ W SZTUKĘ? Inwestowanie w sztukę łączy w sobie pewne skrajności. Tego typu inwestycje alternatywne należą do najbardziej luksusowych i najbezpieczniejszych, ale jednocześnie wiążą się z niepewnością co do czasu zwrotu inwestycji. Palącą kwestią jest również dobór odpowiednich dzieł...

    Więcej...

Dream and Art

Thank You for choosing Dreamandart. We specialise in artistic photography for collectors. Designer collections chosen by art curators and architects, perfectly correspond with modern architecture. For corporate clients we offer a complex advisory and curatiorial services. We match artwork with interios. The artworks are printed in a museum quality, and dedicated for all the collectors of photography and design enthusiasts. High-quality proffesional lambda prints on the best quality photo paper. The photographs are offered in short limited series, signed by the authors on certificates with a stamp indicating the number of the photo in the series and the edition‘s limit. We have exclusive rights to most of the presented artwork.

Popularni artyści
Popularne tematy