Dostawa i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu zawierającemu Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub zawodową (zwanemu dalej Konsumentem) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od wydania Konsumentowi zakupionych Dzieł.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą lub z użyciem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 1.

3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Dzieł nieprefabrykowanych i wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta.

4. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Dzieła Sprzedającemu, zaś sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu wszystkich poniesionych kosztów, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedającego, najtańsza usługa dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów następuje w ten sam sposób, w jaki Kupujący dokonał zapłaty, albo przelewem na rachunek jeśli Dzieło zostało dostarczone za pobraniem.

Dream and Art

Thank You for choosing Dreamandart. We specialise in artistic photography for collectors. Designer collections chosen by art curators and architects, perfectly correspond with modern architecture. For corporate clients we offer a complex advisory and curatiorial services. We match artwork with interios. The artworks are printed in a museum quality, and dedicated for all the collectors of photography and design enthusiasts. High-quality proffesional lambda prints on the best quality photo paper. The photographs are offered in short limited series, signed by the authors on certificates with a stamp indicating the number of the photo in the series and the edition‘s limit. We have exclusive rights to most of the presented artwork.

Popularni artyści
Popularne tematy